František Kostúr a jeho výroba fujár

Volám sa František Kostúr a mám 21 rokov. Som študentom Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a popri štúdiu sa venujem  výrobe fujár a ďalších tradičných ľudových hudobných nástrojov (píšťalky, valaské priečne flauty, dvojačky a i.). Tejto ľudovo-umeleckej činnosti sa venujem od roku 2012. To, čo je pri mojich nástrojoch dôležité, je, predovšetkým, zvuk. Súca fujara alebo píšťalka či flauta musí v prvom rade dobre hrať. Avšak, čo je na mojich nástrojoch osobité, je ich výzdoba. Pri začiatkoch tvorby som nástroje zdobil klasickým spôsobom, buď som ich moril, alebo vyrezával a leptal kyselinou dusičnou. Po čase som však prešiel na náročnejší a pracnejší spôsob výzdoby. Posledné 4 roky nástroje zdobím technikou vbíjania kovových prefabrikátov do tela nástroja. Ornamentika týchto nástrojov je osobitá, avšak, čo je podstatou tejto ornamentiky, priamo vychádza z tradičných foriem ornamentiky ľudových nástrojov. Takéto nástroje sú z väčšej časti tmavej alebo tmavohnedej farby. Je to práve preto, aby na nich vynikol ozdobný kov (mosadz, hliník, pakfón (alpaka), meď).

František Kostúr a jeho výroba fujár a ďalších tradičných ľudových hudobných nástrojov

Použité ornamenty sú prevažne charakteru kvetinových štylizácií rôzneho druhu a ozdobných pozdĺžnych pásov zvlneného plechu. V tejto súvislosti mi nemožno nespomenúť môjho učiteľa, Dušana Šúra z Banskej Bystrice, ktorý ma všetko o tejto výzdobe naučil, a ktorému vďačím za to, čo ovládam. Práve Dušan Šúr spolu s Jánom Šteskom (obaja z Banskej Bystrice) boli priekopníci vybíjaných fujár a nástrojov celkovo, pričom Dušan Šúr ja stále aktívny výrobca. Taktiež by som chcel spomenúť aj Daniela Mudráka z Banskej Bystrice, ktorý ma hlavne v začiatkoch mojej tvorby viedol a naučil všetko podstatné o výrobe nástrojov ako takých.

So svojou fujarou som sa zúčastnil aj minuloročnej súťaže výrobcov tradičných ľudových hudobných nástrojov s názvom „Instrumentum Excellens“ pod záštitou Podpolianskych slávností v Detve. Ocenenie som síce nezískal, no zato pár dobrých fujaristov, majstrov vo svojom obore, ocenilo moju prácu, a to je pre mňa najväčšie ocenenie.

Zdroj text a foto: facebook.com/fero.kostur