Keramická dielňa Hemka

Vyrábame ručne točenú úžitkovú keramiku z kameniny, ktorú vypaľujeme v peci na drevo vlastnej výroby.

Výpalom v peci na drevo nepokračujeme iba v tradícií našich predkov , ale tiež sa pokúšame o vytvorenie prác ktoré nesú niečo viac ako len technologickú výnimočnosť prácu ktorá hovorí jazykom našich duší, keramiku ktorá reflektuje náš prístup k životu. Každý kus začína na hrnčiarskom kruhu, potom sa upravuje a domodeluje. Glazúry, ktoré používame sú vyberané a testované s ohľadom na tento druh výpalu.Výsledkom alchýmie glazúr, ohňa a hliny sú jedinečné kusy. Je to cesta hľadania a objavovania, cesta súžitia s prírodou, je to výzva symetrickosti a kusovej produkcie.

Výpal drevom je zavŕšením jednej životnej etapy keramického výrobku a súčasne tiež oslavou k jeho ďalšej ceste.